REKISTERINPITÄJÄN TIEDOT

Hammaslääkäriasema Aitopaikka Oy, Kauppakatu 31 A, 87100 KAJAANI

Tietosuojavastaava: Toimitusjohtaja, hammaslääkäri Sanna Kauhanen

Sähköposti: info@aitopaikka.fiAJANVARAUS

Varatessasi ajan meiltä pyydämme antamaan tietoja, joita tarvitaan käyntisi ja hoitosi järjestämiseksi. Vastaanotolla kirjaamme potilastiedot tietokantaamme, johon tarvitsemme henkilötunnuksen.ESITIETOJEN ANTAMINEN

Pyydämme sinua täyttämään esitietolomakkeen ensimmäisen hoitokerran yhteydessä. Lomakkeessa sinua pyydetään vastaamaan terveydentilaasi koskeviin kysymyksiin. Tietoja tarvitaan hoidon suunnittelua ja toteuttamista varten.

Kun saamme tiedot siirräämme ne potilastietojärjestelmään.POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN TURVALLISUUS

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä sekä muilla työntekijöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoitoon liittyvässä tiedossa.

Potilastietoja käsittelee ainoastaan hoidon suunnitteluun, järjestämiseen, toteutukseen sekä seurantaan osallistuvat henkilöt. Potilastiedot säilytetään sähköisessä järjestelmässä ja ainoastaan edellä mainituilla henkilöillä (hoidon suunnitteluun, järjestämiseen, toteutukseen sekä seurantaan osallistuvat henkilöt) on pääsy näihän järjestelmiin.

Sähköiset asiakirjat säilytetään tietoturvallisissa tietojärjestelmissä sekä paperidokumentit lukituissa säilytystiloissa.KELA

Vastaanottomme hakee tarvittaessa Kela-korvausta puolestasi. Hoitokäynnillä tehdyistä Kela-korvattavista toimenpiteistä ja lähetteistä lähetetään tieto Kelaan.